Úpravy terénů

Máme zkušenosti s celou řadou terénních úprav:

  • hrubé a jemné terénní úpravy a modulace terénu
  • drobné zahradní stavby
  • přírodně krajinářské úpravy ve volné krajině
  • rekultivace devastovaných ploch