Sadové úpravy

Provádíme tyto sadové úpravy:

  • údržba travnatých ploch, keřových porostů, stromů
  • zdravotní probírka, průklest a řez dřevin
  • zmlazovací a tvarovací řezy keřů
  • řez a ošetření stromů všech věkových kategorií
  • kácení stromů a odstranění pařezů
  • zhotovení zpevněných a mlátových cest a chodníků